Senin, 24 Oktober 2011

Schedule "Mandiri Stroke Pulomas Bulan november

                   CSIP ( Comunication & Social Interaction Program) 
         Tema : Autobiografi   
 
  Dilaksanakan Pada :

 Hari               : kamis
 Tanggal         : 10 november 2011                                     
Waktu            : 13.00 – 14.00
Tempat           : Mandiri Stroke Center 

               Jalan - jalan 
Tema : Shopping management
    
  Dilaksanakan Pada :

Hari                 : Kamis
Tanggal           : 20 november 2011                                      
Waktu             : 13.00 – 14.00
Tempat           : Mall Lapiazza ’Kelapa gading” 
 
              Buletin
                         Diedarkan Pada : senin 24 november 2011